Prevoz pokojnika

Pored standardnih pogrebnih usluga, vršimo prevoz preminulih osoba kako u našoj zemlji tako i u zemljama EU sa svojim predstavnicima.
Obavljamo preuzimanje posmrtnih ostataka iz stanova, kuća, bolnica, zavisno od toga na kom je od tih mesta nastupila smrt. Telo preminule osobe do dana saharne smeštamo u rashladni uređaj da bi se na dan sahrane transportovalo do groblja na kome će biti i obavljena sahrana.

Prevoz pokojnika se vrši u luksuznim klimatizovanim vozilima sa specijalnom namenom. Veliko iskustvo u pomenutim poslovima, kao i profesionalno angažovanje i zalaganje garancija su da ćemo vam biti prava pomoć u teškim trenucima.

MOGUĆNOST PREVOZA DO 5 ČLANOVA PORODICE.