Organizacija sahrana

Celokupna organizacija sahrane

Celokupna organizacija sahrane podrazumeva zakazivaje termina i dana sahrane, kataloški obabir pogrebne opreme tj. sanduka, garniture, krsta, davanje čitulja, preuzimanje i prevoz preminulih iz stana ili kuće ukoliko je smrt nastupila na navedenim mestima odnosno iz bolnica ako je smrt tu nastupila i prevoz do rashladnog uređaja u kojem preminuli biva smešten do dana sahrane, odnosno preuzimanjem iz bolnice direktnog se prevoza pojnika do groblja na kome treba da bude sahranjen.

Sahrane

Sahrane mogu biti gradske ako se obavljaju na nekom od naših gradskih groblja (Novo groblje, Lešće, Orlovača, Nova bežanija....) ili na seoskim grobljima.

Na gradskim grobljima sahrane se mogu obaviti ukoliko preminula osoba poseduje grobno mesto ili u novo grobno mesto zavisno od toga da li groblje poseduje ista. Sve sugestije i pomoć klijenti mogu dobiti od naših zapošljenih.

MOGUĆA KOMPLETNA ORGANIZACIJA SAHRANE U BEČU!!!